Startsida Hjälpmedelshandboken 

Hjälpmedelshandboken

Du är här: Fakta > Begrepp > Förskrivare

Förskrivare

Förskrivare är hälso- och sjukvårdspersonal som är anställd i kommun/-landsting och som uppfyller kompetenskrav för att bedöma behov, prova och lämna ut hjälpmedel/medicinteknisk produkt till en viss namngiven patient.
Förskrivaren skall vara godkänd av medicinskt verksamhetsansvarig, utsedd att förskriva hjälpmedel i tjänsten och vara registrerad i hjälpmedelsverksamhetens register över förskrivare.


Förskrivningsrätt kan ej delegeras.


Förskrivaren är en person som innehar den yrkesutbildning och kompetens som krävs för att förskriva hjälpmedel. Förskrivaren är anställd av:

 

 • Västerbottens läns landsting
 • kommun i Västerbotten
 • en verksamhet som har tecknat vårdavtal med Västerbottens läns landsting. Förskrivningsrätten skall vara reglerad genom överenskommelse mellan parterna. Förskrivningsrätten kan antingen vara reglerad i vårdavtalet eller kan ges som särskild förskrivningsrätt under en begränsad tidsperiod. Det är arbetsgivarens ansvar att förskrivarens kompetenskrav uppfylls.

 

 

Kompetenskrav vid förskrivning i Västerbottens läns landsting

Ett grundkrav för all hjälpmedelsförskrivning är den yrkeskompetens som anges i respektive produktanvisning. Hjälpmedelskunskap skall ingå i förskrivarens utbildning i aktuellt yrke/aktuell profession. Det är vårdgivarens ansvar att säkerställa att de utsedda förskrivarna har rätt kompetens, att de har de kunskaper som krävs för arbetsuppgiften och att förskrivarkompetensen upprätthålls. Den som är nyutbildad eller ny som förskrivare och saknar erfarenhet på hjälpmedelsområdet skall ha tillgång till handledning av erfaren förskrivare. Nyutbildad/nyanställd förskrivare bör genomgå lämplig förskrivarutbildning.

 

Förskrivningsrätt i Västerbottens läns landsting

Förskrivning av hjälpmedel innebär ett totalansvar och är inte ett utfärdande av handling.

Det innebär att följa VLL´s metod vid förskrivning och ett ansvar för:

 

 • Behovsbedömning
 • Information
 • Utprovning/träning
 • Ev specialanpassning
 • Introduktion/Träning
 • Uppföljning/utvärdering
 • Kostnad

 

Se även

Faktadelen - Begrepp -  Förskrivning/Förskrivningsprocess

Faktadelen - Ansvar vid förskrivning - Förskrivarens ansvar - yrkesansvar

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 • Modifierad den
  2009-06-08
 • Publicerad den
  2009-05-18

Sök

Sök, fritext

Hitta produkt via isokod

Sortera efter förskrivningsrätt

Viktiga länkar
Region Västerbotten
Hjälpmedel Västerbotten
Hjälpmedelspolicy
Hjälpmedelshandboken distribueras av:
Västerbottens läns landsting
Hjälpmedel Västerbotten
Mariehemsvägen 14
906 54 Umeå
Tel växel: 090-785 00 00