Startsida Hjälpmedelshandboken 

Hjälpmedelshandboken

Du är här: Fakta > Begrepp > CE-märkning

CE-märkning

Tillverkaren ansvarar för att produkten uppfyller de krav som finns angivna i det medicintekniska direktivet. CE-märket är symbolen för att produkten uppfyller dessa krav. Alla medicintekniska produkter ska vara CE-märkta sedan 14 juni 1998
(SFS 1993:584, LVFS 2003:11).

 
 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
  • Modifierad den
    2009-06-02
  • Publicerad den
    2009-05-18

Sök

Sök, fritext

Hitta produkt via isokod

Sortera efter förskrivningsrätt

Viktiga länkar
Region Västerbotten
Hjälpmedel Västerbotten
Hjälpmedelspolicy
Hjälpmedelshandboken distribueras av:
Västerbottens läns landsting
Hjälpmedel Västerbotten
Mariehemsvägen 14
906 54 Umeå
Tel växel: 090-785 00 00