Startsida Hjälpmedelshandboken 

Hjälpmedelshandboken

Du är här: Fakta > Begrepp > Brukare

Brukare

Med begreppet brukare avses någon som har behov av eller använder sig av re/habiliterande insatser under längre tid, till exempel en person med funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom. Begreppet innefattar inte personer som vid enstaka tillfälle eller en kortare period behöver insatser. (Samverkan i re/habilitering - en vägledning, Socialstyrelsen artnr:2008-126-4)

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
  • Modifierad den
    2010-03-04
  • Publicerad den
    2009-05-18

Sök

Sök, fritext

Hitta produkt via isokod

Sortera efter förskrivningsrätt

Viktiga länkar
Region Västerbotten
Hjälpmedel Västerbotten
Hjälpmedelspolicy
Hjälpmedelshandboken distribueras av:
Västerbottens läns landsting
Hjälpmedel Västerbotten
Mariehemsvägen 14
906 54 Umeå
Tel växel: 090-785 00 00