Startsida Hjälpmedelshandboken 

Hjälpmedelshandboken

Du är här: Fakta > Begrepp > Avvikelse

Avvikelse

Med avvikelse, dvs. tillbud eller skada, avses en icke förväntad händelse som medfört eller skulle kunna medföra risk eller skada för patienten. Vårdgivaren har genom kravet på egenkontroll ansvaret för kvalitet och säkerhet. Inom varje verksamhet måste det finnas rutiner för avvikelsehanteringen.

Avvikelsehantering avser den del av vårdgivarens kvalitetssystem som rör rutiner för

 

 • identifiering
 • rapportering
 • analys
 • uppföljning
 • återföring

 

Vid avvikelser där medicinsk teknisk utrustning är inblandad ska utrustningen först tas ur bruk och inställningar om möjligt bibehållas.

 

All personal har ansvar för att identifiera, rapportera och dokumentera avvikelser.

 

Den av verksamhetschefen utsedda funktionen, t.ex. närmast överordnad chef eller arbetsledare, bedömer avvikelsen och svarar för den vidare handläggningen. Verksamhetschefen eller MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) har sedan det slutliga ansvaret för analys, uppföljning och återföring.

Syftet med hanteringen är att undanröja riskerna för att händelsen upprepas.

Se även Lex Maria och Lex Sara (SOSFS 2013:3).

 
 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 • Modifierad den
  2013-05-30
 • Publicerad den
  2009-05-18

Sök

Sök, fritext

Hitta produkt via isokod

Sortera efter förskrivningsrätt

Viktiga länkar
Region Västerbotten
Hjälpmedel Västerbotten
Hjälpmedelspolicy
Hjälpmedelshandboken distribueras av:
Västerbottens läns landsting
Hjälpmedel Västerbotten
Mariehemsvägen 14
906 54 Umeå
Tel växel: 090-785 00 00