Startsida Hjälpmedelshandboken 

Hjälpmedelshandboken

Du är här: Fakta > Begrepp > Anpassning –specialanpassning

Anpassning –specialanpassning

Med anpassning menas att en produkt justeras för att passa den aktuelle användaren. Vid en anpassning ska alla vidtagna åtgärder rymmas inom de ramar som tillverkaren/tillverkarna angett. En anpassning kan till exempel uppnås genom att

 • hjälpmedlet förses med tillbehör som anvisats av tillverkaren
 • göra inställningar med justerbara funktioner på produkten

Då användarens behov inte kan tillgodoses genom anpassning av befintliga produkter finns möjligheten att ta fram en produkt som specialanpassats till den aktuelle brukaren. Det blir en specialanpassning om man

 • kombinerar eller använder tillgängliga produkter på ett sätt som tillverkaren inte avsett eller godkänt
 • konstruerar och tillverkar en ny produkt
 • gör konstruktionsmässiga förändringar på en befintlig produkt    

  Exempel: Om en rullstol kompletteras med de armstöd och benstöd som tillverkaren tillhandahåller till rullstolen och vinkeln på fotplattorna justeras, är det en anpassning. Om en rullstol kompletteras med ett nackstöd från annan tillverkare är det en specialanpassning.

(SOSFS 2008:1, LVFS 2011:13) 
 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 • Modifierad den
  2015-09-10
 • Publicerad den
  2009-05-18

Sök

Sök, fritext

Hitta produkt via isokod

Sortera efter förskrivningsrätt

Viktiga länkar
Region Västerbotten
Hjälpmedel Västerbotten
Hjälpmedelspolicy
Hjälpmedelshandboken distribueras av:
Västerbottens läns landsting
Hjälpmedel Västerbotten
Mariehemsvägen 14
906 54 Umeå
Tel växel: 090-785 00 00