Startsida Hjälpmedelshandboken 

Hjälpmedelshandboken

Du är här: Fakta

Välkommen till Hjälpmedelshandboken 

 

Dekorationsbild 

 

Om handboken             

 

Hjälpmedelshandboken innehåller information och anvisningar till dem som provar ut och förskriver hjälpmedel i Västerbotten. Hjälpmedelshandboken och hjälpmedelspolicy gäller, oavsett driftsform, för alla verksamheter som hanterar hjälpmedel inom landstinget eller i samverkan med landstinget och länets kommuner, liksom för vårdgivare som har vårdavtal med landstinget.

 

Handboken består av tre delar

 

Faktadel

Faktadelen innehåller olika typer av information inom hjälpmedelsområdet. Här finns olika begrepp, rutiner och riktlinjer förklarade. Du kan även hitta information om närliggande områden och länkar till andra verksamheter.

 

Metodanvisning

I metodanvisningen finns en anvisning om landstingets prioriteringsordning för hjälpmedel. Här finns också ett tankemodell/metodstöd för förskrivaren före och under förskrivningsprocessen i att analysera och bedöma hjälpmedelsbehov.

 

Produktgrupper

De tre produktgrupper som finns från våra olika hjälpmedelsområden, innehåller anvisning om när man kan förskriva hjälpmedlet, vem som får förskriva, säkerhetsaspekter samt andra tips och råd.

 

 

Hur söker jag i Hjälpmedelshandboken?

Ett enkelt sätt att få information är att använda sökfunktionerna. Du kan till exempel se vilka hjälpmedel som din yrkeskategori kan förskriva eller få en länklista på relevant information.

 

Sökträffarna står i relevans till träffarna - ju fler färgade rutor desto säkrare träff.

Om du inte får svar på din fråga vid första försöket - kan du använda "bakåt-pilen" längst upp till vänster på sidan och söka vidare bland de länkar som sökningen gav.


Du kan alltid se i vilken del av handboken du är i genom att titta på den "länkstig" som finns längst upp på sidan.

 

Kontakt 

Hjälpmedel Västerbotten kundtjänst

E-post: hmv.kundtjanst@vll.se

Telefon: 090- 785 93 65

 

 

 

 

 

 

 


 
 

Sök

Sök, fritext

Hitta produkt via isokod

Sortera efter förskrivningsrätt

Viktiga länkar
Västerbottens läns landsting
Hjälpmedel Västerbotten
Hjälpmedelspolicy

 

Hjälpmedelshandboken distribueras av:
Västerbottens läns landsting
Hjälpmedel Västerbotten
Mariehemsvägen 14
906 54 Umeå
Tel växel: 090-785 00 00