Startsida Hjälpmedelshandboken 

Hjälpmedelshandboken

Du är här: Fakta > Riktlinjer/rutiner > Tvångs- och skyddsåtgärder

Tvångs- och skyddsåtgärder

SOSFS 2010:1 upphäver två föreskrifter om tvångs- och skyddsåtgärder, (SOSFS:1980:87 och SOSFS 1992:17).

 

Bälten, grindar och brickbord får inte användas för att begränsa den enskildes rörlighet på grund av bristande bemanning. Man kan använda dessa med den enskildes samtycke. Om den enskilde uttryckligen visar att man inte accepterar bälte,grind eller brickbord finns det inget lagstöd för att använda dessa åtgärder mot hans eller hennes vilja.

Om den enskilde inte kan ge ett uttryckligt samtycke kan den enskilde visa att han eller hon accepterar bältet, grinden eller brickbordet då den ger trygghet.

Den enskilde har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke.

Anhöriga, god man eller förvaltare kan inte samtycka till att tvångsåtgärder ska nyttjas.

 

Det finns heller inget stöd i HSL eller SOL för att använda ett förskrivet hjälpmedel mot den enskildes vilja.

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
  • Modifierad den
    2010-09-01
  • Publicerad den
    2010-09-01

Sök

Sök, fritext

Hitta produkt via isokod

Sortera efter förskrivningsrätt

Viktiga länkar
Västerbottens läns landsting
Hjälpmedel Västerbotten
Hjälpmedelspolicy
Hjälpmedelshandboken distribueras av:
Västerbottens läns landsting
Hjälpmedel Västerbotten
Mariehemsvägen 14
906 54 Umeå
Tel växel: 090-785 00 00