Omgivningsfaktorer
Exempel på omgivningsfaktorer som kan ha betydelse i bedömningen är i vilken miljön hjälpmedlet ska användas, personligt stöd, service och andra tjänster som finns runt brukaren. Det kan också vara sådant som buller, trösklar och möjlighet till förvaring. Omgivningsfaktorer kan vara hindrande eller underlättande.