Startsida Hjälpmedelshandboken 

Hjälpmedelshandboken

Du är här: Fakta > Hjälpmedelsanvändarens delaktighet och ansvar > Övrig personals ansvar

Övrig personals ansvar

All personal som medverkar i förskrivningsprocessen har ett ansvar på vilket sätt de egna arbetsuppgifterna utförs.

 

I det ingår att utföra sina arbetsuppgifter i enlighet med utbildning och yrkeserfarenhet och att följa arbetsgivarens riktlinjer och direktiv.

Det ingår också att man har tystnadsplikt för det man har fått veta om den enskildes hälsotillstånd eller personliga förhållanden

(SFS 2010:1373).

 
 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
  • Modifierad den
    2013-05-30
  • Publicerad den
    2009-05-19

Sök

Sök, fritext

Hitta produkt via isokod

Sortera efter förskrivningsrätt

Viktiga länkar
Region Västerbotten
Hjälpmedel Västerbotten
Hjälpmedelspolicy
Hjälpmedelshandboken distribueras av:
Västerbottens läns landsting
Hjälpmedel Västerbotten
Mariehemsvägen 14
906 54 Umeå
Tel växel: 090-785 00 00