Startsida Hjälpmedelshandboken 

Hjälpmedelshandboken

Enkelt anropssystem

Produkt som larmar när brukaren aktivt trycker på en knapp för att få påkalla uppmärksamhet.

Anvisning

I vissa fall kan enkla anropssystem förskrivas för att påkalla uppmärksamhet om man inte kan göra det på annat sätt (ropa, telefonera eller använda allmän produkt).

 

Det kan till exempel vara


• som en del i en helhetslösning för brukare som har, eller förväntas att få, funktionsnedsättning inom kommunikation-, rörelse eller kognitionsområdet


• om brukaren har behov av anpassat styrsätt.


 
För hjälp med rådgivning, utprovning och installation, kontakta hjälpmedelskonsulent eller skicka in ett utprovningsstöd i websesam och fyll i underlag för utprovningsstöd som finns på Hjälpmedel Västerbottens hemsida - Blankettstället.

 
 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
  • Förskrivningsrätt
    Arbetsterapeut
  • Isokod
  • Modifierad den
    2022-09-22
  • Skapat den
    2009-05-18

Sök

Sök, fritext

Hitta produkt via isokod

Sortera efter förskrivningsrätt

Viktiga länkar
Region Västerbotten
Hjälpmedel Västerbotten
Hjälpmedelspolicy
Hjälpmedelshandboken distribueras av:
Västerbottens läns landsting
Hjälpmedel Västerbotten
Mariehemsvägen 14
906 54 Umeå
Tel växel: 090-785 00 00