Startsida Hjälpmedelshandboken 

Hjälpmedelshandboken

Epilepsilarm (EP-larm)

Avsett för personer med epilepsi. Larm för att påkalla uppmärksamhet så att närstående/vårdpersonal skall ges möjlighet till observation eller behandlingsåtgärder.

 

Det finns olika typer av epilepsilarm, de som registrerar 

 • vibrationer/skakningar
 • återkommande ljud
 • fukt

Sortimentet finns på Hjälpmedel Västerbottens hemsida - Hjälpmedelssortiment - Omgivningskontroll och larm 

Anvisning

Förskrivare:

Läkare vid neurologisk klinik eller barnneurolog samt vissa utsedda epilepsisjuksköterskor

 

EP-larm är inte beställningsbara i webSesam. För att beställa, skicka in ett utprovningsstöd i websesam, fyll också i beställningsunderlaget för Epilepsilarm som skickas till hmv.blankett@regionvasterbotten.se. Beställningsunderlaget finns på Hjälpmedel Västerbottens hemsida - Hjälpmedelssortiment - Omgivningskontroll och larm. I beställningsunderlaget preciseras vilken typ av larm som är aktuellt.

 

Säkerhetsaspekt

Förskrivare gör uppföljning efter installation. Brukarens ansvar är att följa de anvisningar som ges av förskrivaren och Hjälpmedel Västerbottens personal samt hjälpmedlets bruksanvisning.

 

Det är viktigt att brukaren tar kontakt med förskrivare eller Hjälpmedel Västerbotten om problem uppstår med hjälpmedlet, till exempel driftstörning och/eller behov av reparation, tillbud/olycka eller vid förändrat behov.

 

Notera

Innan man väljer en lösning är det viktigt att göra en grundlig kartläggning av personens svårigheter, behov men även hur andra närstående kan vara ett stöd vid inträning och användning.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 • Förskrivningsrätt
  Läkare vid neurologklinik
  Sjuksköterska
 • Isokod
  215106
 • Modifierad den
  2022-04-29
 • Skapat den
  2009-05-18

Sök

Sök, fritext

Hitta produkt via isokod

Sortera efter förskrivningsrätt

Viktiga länkar
Region Västerbotten
Hjälpmedel Västerbotten
Hjälpmedelspolicy
Hjälpmedelshandboken distribueras av:
Västerbottens läns landsting
Hjälpmedel Västerbotten
Mariehemsvägen 14
906 54 Umeå
Tel växel: 090-785 00 00