Startsida Hjälpmedelshandboken 

Hjälpmedelshandboken

Du är här: Fakta > Ansvar för olika områden > Elektronisk kommunikation

Elektronisk kommunikation

Personer som är döva, gravt hörselskadade, dövblinda, talskadade eller språkstörda och som inte eller med betydande svårigheter kan nå en dialog i realtid utan utrustning via kommunikationsnät kan erhålla hjälpmedel för elektronisk kommunikation i hemmet. En anhörigutrustning är också möjlig att förskriva.

 

Bidrag lämnas för utrustning inklusive programvara samt service och reparationer. Socialstyrelsen lämnar statsbidrag till landstinget för utrustning till elektronisk kommunikation. I förordningen (SFS 2001:638, 2003:272) anges förutsättningarna för statsbidraget.

 

SOSFS 2002:2, SOSFS 2006:8, SFS 2014:298

 

Se vidare Socialstyrelses webbplats samt webbplatsen e-kommunicera.nu

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
  • Modifierad den
    2017-05-18
  • Publicerad den
    2009-05-18

Sök

Sök, fritext

Hitta produkt via isokod

Sortera efter förskrivningsrätt

Viktiga länkar
Region Västerbotten
Hjälpmedel Västerbotten
Hjälpmedelspolicy
Hjälpmedelshandboken distribueras av:
Västerbottens läns landsting
Hjälpmedel Västerbotten
Mariehemsvägen 14
906 54 Umeå
Tel växel: 090-785 00 00