Startsida Hjälpmedelshandboken 

Hjälpmedelshandboken

Du är här: Fakta > Ansvar för olika områden > Elektronisk kommunikation

Elektronisk kommunikation

Personer som är döva eller gravt hörselskadade och personer med dövblindhet, talskada eller språkstörning och som inte eller med betydande svårigheter kan ha ett samtal i realtid utan utrustning via kommunikationsnät, kan erhålla hjälpmedel för elektronisk kommunikation i hemmet.

En anhörigutrustning är också möjlig att förskriva.

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
  • Modifierad den
    2022-09-30
  • Publicerad den
    2009-05-18

Sök

Sök, fritext

Hitta produkt via isokod

Sortera efter förskrivningsrätt

Viktiga länkar
Region Västerbotten
Hjälpmedel Västerbotten
Hjälpmedelsstrategi
Hjälpmedelshandboken distribueras av:
Västerbottens läns landsting
Hjälpmedel Västerbotten
Mariehemsvägen 14
906 54 Umeå
Tel växel: 090-785 00 00