Startsida Hjälpmedelshandboken 

Hjälpmedelshandboken

Du är här: Fakta > Hjälpmedelsenheter VLL > Hörselvården

Hörselvården

Vid hörcentralerna sker utredning av hörselnedsättningar, utprovning av hörhjälpmedel, information och stöd i samband med hörapparatrehabiliteringen.

 

Hörselrehabiliteringen är landstingets särskilda resurs för rådgivning och rehabilitering av barn, ungdomar och vuxna som är döva, dövblinda eller har varaktig hörselnedsättning, samt personer med betydande och varaktig hörselrelaterad problematik som tinnitus och ljudöverkänslighet. Information och stöd ges även till närstående.

 

Insatserna ges i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

 

Mer information: Hörcentraler och hörselrehabilitering

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
  • Modifierad den
    2017-02-22
  • Publicerad den
    2009-05-18

Sök

Sök, fritext

Hitta produkt via isokod

Sortera efter förskrivningsrätt

Viktiga länkar
Västerbottens läns landsting
Hjälpmedel Västerbotten
Hjälpmedelspolicy
Hjälpmedelshandboken distribueras av:
Västerbottens läns landsting
Hjälpmedel Västerbotten
Mariehemsvägen 14
906 54 Umeå
Tel växel: 090-785 00 00