Startsida Hjälpmedelshandboken 

Hjälpmedelshandboken

Du är här: Fakta > Hjälpmedelsenheter VLL > Organisation för hjälpmedel i Västerbotten

Organisation för hjälpmedel i Västerbotten

Landstingsfullmäktige och kommunernas fullmäktige är de politiska organ som fattar beslut om övergripande inriktning av hjälpmedelsverksamhet i länet. 

 

Personal som provar ut och förskriver hjälpmedel inom landstinget är bl.a. knutna till hälsocentraler, kliniker på sjukhus samt Habiliteringscentrums organisation.

 

Personal som provar ut och förskriver hjälpmedel inom kommun är bl.a. knutna till kommunens särskilda boenden eller hemsjukvården.

 

Ansvarsfördelning mellan huvudmännen är reglerad i hemsjukvårdsreformen fr om 1 september 2013.

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
  • Modifierad den
    2017-05-18
  • Publicerad den
    2009-05-18

Sök

Sök, fritext

Hitta produkt via isokod

Sortera efter förskrivningsrätt

Viktiga länkar
Västerbottens läns landsting
Hjälpmedel Västerbotten
Hjälpmedelspolicy
Hjälpmedelshandboken distribueras av:
Västerbottens läns landsting
Hjälpmedel Västerbotten
Mariehemsvägen 14
906 54 Umeå
Tel växel: 090-785 00 00