Förskrivare
Förskrivare är hälso- och sjukvårdspersonal som är anställd i kommun/-landsting och som uppfyller kompetenskrav för att bedöma behov, prova och lämna ut hjälpmedel/medicinteknisk produkt till en viss namngiven patient.