Startsida Hjälpmedelshandboken 

Hjälpmedelshandboken

Styra omgivningen

För personer som föds med en funktionsnedsättning eller som senare i livet får en funktionsnedsättning, kan det vara svårt att hantera vardagsteknik (som t.ex. telefon, tv, lampor, sängfunktioner, musikanläggningar, dörröppnare, porttelefon, larm) i sin omgivning. 

 

Då blir det mycket betydelsefullt att via en fjärrkontroll som sänder infrarött ljus (IR) eller via att trycka på en manöverkontakt, få möjlighet att styra vardagsteknik och därmed bli så självständig som möjligt. Det innebär att personer med mycket liten rörelseförmåga ändå kan bli självständig i flera aktiviteter inom boendet.

 

  • I en IR-sändare (typ fjärrkontroll) kan man lägga in IR-signaler som styr olika apparater (allt som normalt styrs via fjärrkontroll) t ex TV, CD, video. Antingen trycker personen direkt på IR-sändaren eller använder en manöverkontakt och scannande funktion.

 

  • Via en reläbox som stoppas i väggens eluttag kan man styra elektriska apparater med av- och påknapp (som lampor eller  kaffebryggare) med IR-dosa eller manöverkontakt.

 

  • Batteridrivna leksaker kan styras med en manöverkontakt via en leksakskabel.

 

Innan man väljer en lösning inom omgivningskontroll är det viktigt att göra en grundlig kartläggning av personens svårigheter, behov men även hur andra närstående kan vara ett stöd vid inträning och användning.

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
  • Modifierad den
    2016-12-20
  • Publicerad den
    2009-05-18

Sök

Sök, fritext

Hitta produkt via isokod

Sortera efter förskrivningsrätt

Viktiga länkar
Region Västerbotten
Hjälpmedel Västerbotten
Hjälpmedelspolicy
Hjälpmedelshandboken distribueras av:
Västerbottens läns landsting
Hjälpmedel Västerbotten
Mariehemsvägen 14
906 54 Umeå
Tel växel: 090-785 00 00