Startsida Hjälpmedelshandboken 

Hjälpmedelshandboken

Använda larm

Enkelt anropssystem

Larm som används för att påkalla någons uppmärksamhet inom bostaden eller i den närmaste omgivningen runt bostaden. Larmar när personen aktivt trycker på en knapp.

 

Epilepsilarm

Larm som utlöses automatiskt vid ett epileptiskt anfall.

 

 

Några andra typer av larm, dessa går inte att förskriva som personligt hjälpmedel:

 

  • Apnélarm som utlöses automatiskt vid andningsuppehåll hos små barn betraktas som egenansvar. 

 

  • Trygghetslarm ansöks via bistånd från kommunen. 

 

 

Process/rutinbeskrivning överenskommelse mellan Västerbottens kommuner och landstinget kring samverkan i larmfrågor 2017:

Se Faktadelen - Ansvar för olika områden - Larm


 

 

Bild på larmknapp 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
  • Modifierad den
    2022-04-29
  • Publicerad den
    2009-05-18

Sök

Sök, fritext

Hitta produkt via isokod

Sortera efter förskrivningsrätt

Viktiga länkar
Region Västerbotten
Hjälpmedel Västerbotten
Hjälpmedelspolicy
Hjälpmedelshandboken distribueras av:
Västerbottens läns landsting
Hjälpmedel Västerbotten
Mariehemsvägen 14
906 54 Umeå
Tel växel: 090-785 00 00